Nov

10 2020

HADASSAH CHANUKKAH

7:00PM - 9:00PM  

Helaine Herman 3531 INVERNESS BLVD
Carmel, IN 46032
3172585982 helaineh1@gmail.com

Contact AVRUM HERMAN
3172585982
avrherman@gmail.com

Virtual Chanukkah social